Sdružování poptávky mezi jednotlivými odděleními a společnostmi

ebidtopay je jediné řešení, které umožňuje snadno sdružovat poptávky napříč odděleními, obchodními jednotkami a dokonce i různými společnostmi

počínaje standardní poptávkou máme k dispozici bezproblémový proces:

  • upozornit kapitána kategorie
  • navrhovat produkty podle žadatelů
  • odevzdat množství
  • bezproblémové vyjednávání prostřednictvím RFQ a reverzních aukcí
  • uzavřít smlouvu s dodavatelem
  • indviduálně podle oddělení, obchodní jednotky nebo společnosti zadávat objednávky a stanovit dobrý plán dodávek
  • individuálně podle oddělení, organizační jednotky nebo společnosti provést příjem zboží a zaúčtovat faktury